Uitbesteden levert tijd op

De schildersector is een sector met veel regels. Deze regels zorgen er voor dat een zelfstandige schilder naar rato meer tijd bezig is met regelgeving dan een groot schilders bedrijf. De schildersector is daarom een vervelende sector om zelfstandig ondernemer te zijn dan veel andere sectoren, want het is veel makkelijker voor een zelfstandig ondernemer om zonder regels te werken.

Deze regelgeving is wel nodig omdat er anders bedrijven zijn die hun personeel gaan uitbuiten. Verder zijn er bedrijven die onnodig gevaarlijk gaan werken en daarmee zichzelf, hun personeel en hun omgeving in gevaar brengen. Ook zijn er, als er geen regelgeving is, bedrijven die niet meer op het milieu letten waardoor er zeer milieuonvriendelijke beslissingen genomen worden. Daarom is er regelgeving nodig om randvoorwaarden te stellen waarbinnen je bedrijfsvoering mag hebben.

Deze regels zijn allemaal vastgelegd in de wetgeving van Nederland en zijn deels vastgelegd in de schilders CAO. Voor veel sectoren zijn er niet zoveel regels, maar voor de schilders sector wel. De CAO maakt het voor schilders erg vervelend om een soepele bedrijfsvoering te hebben. De vele regels uit de CAO maken dat het voor een zelfstandige ondernemer in de schilder branche veel moeilijker is om alle regels toe te passen omdat het voor de zelfstandige ondernemer een veel grotere tijdsinvestering is om de regels toe te passen dan voor grote bedrijven in dezelfde branche.

Het is daarom verstandiger voor een schilder om de regelgeving uit te besteden. Zo is het aantrekkelijk om de administratie, voor zover daarover geen kennis in het bedrijf is, uit te besteden. Ook de juridische zaken kunnen worden uitbesteed aan een juridisch consultant. Verder kan voor de salarisadministratie gebruik gemaakt worden van salarisadministratie Raet en kan voor de personeelszaken gebruikt worden gemaakt van Consultant HRM. Zo hoef je als ondernemer je niet meer bezig te houden met dingen die je veel tijd kosten.

Reacties zijn gesloten.